ROZHANOVCE 29.1. – 4.2.2018

Pondelok 29. 1.

 

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. * ZBP Karol Katona 17:30 sv. lit.

 

Utorok 30. 1.

-odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. + Ondrej Fajfer 7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

-9:00 spoveď chorých

Streda 31. 1.

 

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. + Monika, nedožitých 50 rokov 17:30 sv. lit.

 

Štvrtok 1. 2.

 

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. +Vincent Gazdačko 17:30 sv. lit.

 

Prvý Piatok 2. 2.

-DETSKÁ SV.LITURGIA

-odporúčaný sviatok, voľnica,

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

 

 

*ZBP Katarína s rodinou 17:30 sv. lit.

-posvätenie sviec, myrovanie

Zádušná

Sobota 3. 2.

 

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. + prvá zádušná sv. liturgia 8:00 sv. lit.

-hramoty

Nedeľa 4. 2.

 

MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

*za veriacich farnosti 11:00 sv. lit.

 

KARNEVÁL: V nedeľu dňa 11.februára o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutoční

 „Druhý ročník farského fašiangového posedenia a fašiangový karneval, ktorý organizuje naša farnosť pre všetkých veriacich našej farnosti (pre všetky deti s rodičmi, pre starých rodičov, ale aj pre každého skôr či neskôr narodeného.)

-V tomto roku sa karneval bude uberať v duchu myšlienky: POVOLANÍ KU SVÄTOSTI! Karnevalový kostým alebo maska pre deti je záväzná a pre dospelých odporúčaná.

-Kvôli obmedzenému počtu a lepšej organizácii je POTREBNÉ dopredu prihlásiť v sakrestii počet detí aj dospelých.

 

Bude pripravený kultúrny program, súťaže, tombola, a nebude chýbať ani spoločná zábava. Hlásiť sa môžete záväzne do stredy 7. februára.

 

Cena lístka pre rodinu (deti, dieťa + dospelý/í) je 10 eur, individuálny lístok na osobu 3 eurá. Prosíme každého účastníka, aby priniesol so sebou trošku z domácich fašiangových dobrôt (šišky, kysnuté koláče, čeregy atď.), z ktorých si spravíme spoločné agapé.

 

Tak ako minulý rok bude pripravená tombola a rozdelená na ceny pre dospelých a ceny pre deti. S radosťou uvítame každého sponzora, ktorý by bol ochotný niečím prispieť pre radosť nás všetkých. Ďakujeme.

Tešíme sa na spoločné chvíle radosti a zábavy.

 

ČIŽATICE 29.1. – 4.2.2018

Utorok 30. 1.

-odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. *ZBP Anna Lechmanová

(o.Peter Pacák)

17:00 sv. lit.

-14:00 spoveď chorých, 16:00 v cerkvi

Prvý Piatok 2. 2. Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

-odporúčaný sviatok, voľnica

Zádušná

Sobota 3. 2.

 

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. + prvá zádušná sv. liturgia (o.Peter Pacák) 17:00 sv. lit.

panychída

Nedeľa 4. 2.

 

MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

*ZBP Štefan Vadas s rodinou

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit.

-posvätenie sviec

Tento týždeň upratovali náš chrám: Viktora Kuraya a rod. Erika Tressu, Pán Boh zaplať! na budúci týždeň upratovanie vychádza na: Rodina Šulíková Rodina Margity Lenardovej.

 

VAJKOVCE 29.1. – 4.2.2018

Streda 31. 1.

 

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. + prvá zádušná sv. liturgia 16:00 sv. lit.

-15:30 spoveď chorých

Nedeľa 4. 2.

 

MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

+ Juraj, Helena, Ján, František

(o. Peter Pacák)

9:30 sv. lit.

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO