ROZHANOVCE 29.1.-4.2.2024

Pondelok 29. 1. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. *ZBP Miroslav Petruš

17:30

sv. lit.

Utorok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Svätý hieromučeník Hippolyt. *ZBP Eva s rod., živ. jub.

16:00

sv. lit.

Streda 31. 1. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. + Mária Ordošová, panychída

17:30

sv. lit.

Štvrtok 1. 2. Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. *za dobrodincov

7:30

sv. lit.

Piatok 2. 2.

– VOĽNICA

– DETSKÁ SV. LIT.

– požehnanie sviec

– myrovanie

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Terézia Forgáčová

Vypomínka: ZBP Veronika T., 13 r.

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď, adorácia

Sobota 3. 2.

– 1. zádušná sobota

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. + zádušná

7:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 4. 2. MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

*ZBP rod. Petrušová

Vypomínka: ZBP Veroniky

10:00

sv. lit.

– kurátorské voľby

 

ČIŽATICE 29.1.-4.2.2024

Pondelok 29. 1. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. + Anna Šulíková

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Streda 31. 1. 9:00 – spoveď chorých
Štvrtok 1. 2.

– požehnanie sviec

– myrovanie

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. + Helena Imrich Lechmanoví

+ Milena Dulinová

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

16:00

spoveď, adorácia

Piatok 2. 2.

– VOĽNICA

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

 

Sobota 3. 2.

– 1. zádušná sobota

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. + zádušná

(o. Peter)

9:00

alebo 17:00

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 4. 2. MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

*ZBP Štefan s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 29.1.-4.2.2024

Piatok 2. 2.

– VOĽNICA

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Nedeľa 4. 2. MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

8:10

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO