ROZHANOVCE 29.10. – 4.11. 2012

Pondelok 29.10. Svätá prep. mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ.

+ Štefan Bavoľár

17:30

– 15:30 spoveď chorých

– spoveď v cerkvi po liturgii

Utorok 30.10.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. + Margita a Štefan Forgáčoví

17:30

– spoveď po sv. litrurgii

Streda 31.10.

– odporúčaný sviatok

Blažený mučeník Teodor, mukačevský biskup *ZBP Milan a Anna

17:30

– spoveď pred sv. liturgiou

Štvrtok 1.11.

– štátny sviatok

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Zádušná sv. liturgia

11:00

– Po liturgii parastas s hramotami na cintoríne

Piatok 2.11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. + Ján Bereš

Spomiena za zosnulých a nenarodené deti

17:30

– modlitba o úctu k životu

Sobota 3.11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas.

+ Alžbeta, Ondrej, Tomáš

8:00

Nedeľa  4.11.

23. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

*ZBP Tomáš Bozogáň

11:00

Minulý týždeň sme mali zbierku na misie, vyzbieralo sa 61,20 eur, PBZ.

Náš chrám upratovala p. Katonová, p. Daniela Mrázková, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Mirekovú a Danku Rudišinovú.

Blíži sa 1. november, budeme si zvlášť spomínať na našich zosnulých, v súvislosti s tým, môžete prichádzať a nechať zapísať na zádušnú sv. liturgiu. Po liturgií sa v sprievode odoberieme na cintorín ku krížu, kde sa pomodlíme parastas  s hramotami a posvätíme náhrobné kamene.

Modlitbu za nenarodené deti sa pomodlíme 2.novembra. Kúpou sviečky za dobrovoľný príspevok podporíme fórum života zamerané na ochranu ľudského života.

17.novembra v sobotu sa uskutoční stolnotenisový turnaj vo Vojčiciach v šiestich kategóriách, je potrebné sa nahlásiť do konca Novembra!!!

Objednať si časopis Misionár. Celoročné predplatné 11 eur.

Predplatné za časopis Slovo na rok 2012 je 14 eur, ak bude počet odberateľov nad 10 ks, príspevok bude nižší a to 12,50 eur. Potrebné uhradiť do 15. novembra.

 

ČIŽATICE 29.10. – 4.11. 2012

Utorok 30.10. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. + Ján, Michal, Mária, Alžbeta z rod. Lechmanovej

16:00

– 14:00 spoveď chorých

– 15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Štvrtok 1.11.

– štátny sviatok

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Zádušná sv. liturgia

8:00

– Po liturgii panychída s hramotami pri kríži

Nedeľa  4.11.

23. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

*ZBP Helena s rodinou

8:00

Minulý týždeň sme mali zbierku na misie, vyzbieralo sa 14 eur, PBZ.

Tento týždeň  náš chrám upratovali Viktor Kuray, Erik Tressa, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na Rodinu Šulíkovú, Rodinu Margity Lenardovej.

Blíži sa 1. november, budeme si zvlášť spomínať na našich zosnulých, v súvislosti s tým, môžete prichádzať a nechať zapísať na zádušnú sv. liturgiu.

Modlitba za nenarodené deti sa pomodlíme 2.novembra. Kúpou sviečky za dobrovoľný príspevok podporíme fórum života zamerané na ochranu ľudského života.

17. novembra v sobotu sa uskutoční stolnotenisoví turnaj vo Vojčiciach v šiestich kategóriach, je potrebné sa nahlásiť do konca Novembra!!!

Predplatné za časopis Slovo na rok 2012 je 14 eur, ak bude počet odberateľov nad 10 ks, príspevok bude nižší a to 12,50 eur. Potrebné uhradiť do 15. novembra.

 

VAJKOVCE 29.10. – 4.11. 2012

Streda 31.10.

– odporúčaný sviatok

Blažený mučeník Teodor, mukačevský biskup Zádušná sv. liturgia, potom panychída s hramotami

18:30

– spoveď po panychíde

Nedeľa 4.11.

23. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO