ROZHANOVCE 29.12.2014 – 4.1.2015

Pondelok 29. 12.

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel.

+ Štefan Basala

NEBUDE!!!

(intencia bude slúžená na inom mieste)

Utorok 30. 12.

Svätá mučenica Anýzia.

NEBUDE!!!

Streda 31. 12.

– Silvester

Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

+ Michal, Anna, Michal

10:00

– ďakovná sv. liturgia, po nej ďakovný akatyst

23:30 Eucharistická pobožnosť s požehnaním do nového roka

Štvrtok 1. 1.

– Nový rok

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

za veriacich farnosti

11:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého

Piatok 2. 1.

– voľnica

Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

*ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Stanislava

8:00

Sobota 3. 1.

Sobota pred Osvietením. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

*ZBP Samuel

8:00

Nedeľa 4. 1.

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

za veriacich farnosti

11:00

Pápežské misijné diela košickej eparchie vyhlasujú  materiálnu zbierku pre Východnú Ukrajinu! Materiálne veci môžete prinášať na farský úrad.

Ide o veci: zimného šatstva, trvanlivých potravín ( okrem mlieka a mliečnych výrobkom – sunar a pod. môže byť )  hračiek ( čisté, umyté, funkčné ), detských kočiarikov, buginy, detské potreby,  zemiaky, cestoviny, drogéria (len celé a nenačaté kusy), odevy, obuv, textil (použitelné, čisté kusy).  pre deti a rodiny vo vojnou zmietanej východnej Ukrajine. Situácia je veľmi desivá a pokiaľ sa politici obviňujú z násilia, obyčajný nevinný ľudia umierajú nielen od „zblúdilých guliek“ ale už aj od hladu, zimy a chorôb. Môžete prispieť aj finančným darom (cesta jedného kamióna  zo Slovenska do Donbasu stojí okolo 3 – 4000 eur!) Zbierka bude trvať do 8. Januára 2015, následne sa začneme so zhromažďovaním vyzbieraných vecí a ich distribúciou na colné sklady pred samotným odvozom na Ukrajinu.Všetkým darcom Pán Boh zaplať

 

ČIŽATICE 29.12.2014 – 4.1.2015

Streda 31. 12.

– Silvester

Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

17:00

– ďakovná  sv. liturgia

Štvrtok 1. 1.

– Nový rok

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

za zdravie Marika Salgariová

8:00

Nedeľa 4. 1.

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

*ZBP Alena s rodinou

8:00

14:00 – posväcovanie príbytkov

Posväcovanie príbytkov vo filiálnej obci Čižatice bude na budúcu nedeľu 4. januára 2015 od 14: 00 hod. Ktorí si chcete nechať vysvätiť príbytok, môžete sa prísť zapísať do sákrestie, alebo sa nahlásiť telefonicky.

 

VAJKOVCE 29.12.2014 – 4.1.2015

Streda 31. 12.

– Silvester

Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

+Alžbeta a Marian

8:30

– ďakovná sv. liturgia

Štvrtok 1. 1.

– Nový rok

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

*úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:30

Nedeľa 4. 1.

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

*ZBP Regina Lechmanová, 90 r.

9:30

V piatok je voľnica, môžeme požívať mäsité pokrmy.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO