ROZHANOVCE 29.4. – 5.5.2019

Pondelok 29. 4. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. + Andrej Kalanín

17:30

sv. lit.

Utorok 30. 4. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. + Ladislav, Jozef, Mária z rod. Belasovej

8:00

sv. lit.

Streda 1 . 5. Svätý prorok Jeremiáš + Marta Lukáčová

8:00

sv. lit.

Štvrtok 2. 5. Náš otec svätý Atanáz Veľký. *ZBP Helena a Alena

17:30

sv. lit.

Piatok 3. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera. + Alžbeta Sepešiová

17:00

sv. lit.

– prvá svätá spoveď detí a rodín

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 4. 5. Svätá mučenica Pelágia. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

– generálka

Nedeľa 5. 5.

SLÁVNOSTNÉ SV. PRIJÍMANIE

– mesačná zbierka

NEDEĽA O MYRONOSIČKÁCH.

Svätá a slávna mučenica Irena.

*ZBP Irena

Vypomínka: Samko, Sofia, Simonka, Leoni, Julka

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 29.4. – 5.5.2019

Utorok 30. 4. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. + Margita a Juraj

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

 

14:00

spoveď chorých

Nedeľa 5. 5.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O MYRONOSIČKÁCH.

Svätá a slávna mučenica Irena.

*ZBP Magda Koščová

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 29.4. – 5.5.2019

Nedeľa 5. 5.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O MYRONOSIČKÁCH.

Svätá a slávna mučenica Irena.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:00

sv. lit.

 

7:30

sv. spoveď

V piatok je zdržanlivosť od mäsa.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO