ROZHANOVCE 29.4.-5.5.2024

Pondelok 29. 4. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. *ZBP Peter a Terézia

KUMULOVANÁ:

*ZBP Lukáš

17:30

sv. lit.

Utorok 30. 4. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. + Ladislav Andrico, nedožitých 96r.

KUMULOVANÁ:

+ z rod. Frankovej

17:30

sv. lit.

Streda 1. 5. Svätý prorok Jeremiáš *ZBP Marta a Peter

7:30

sv. lit.

Štvrtok 2. 5. Náš otec svätý Atanáz Veľký. + Verona Belásová

KUMULOVANÁ:

+ Michal a Jolana Kohútoví

7:30

sv. lit.

Prvý Piatok 3. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera. + Michal, Mária, Michal, Jozef, Helena, Jozef

KUMULOVANÁ:

+ Vincent Ordoš

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď, adorácia

Sobota 4. 5. Svätá mučenica Pelágia. *ZBP Anton a Marta s rod.

KUMULOVANÁ:

*ZBP Peter s rod.

7:30

sv. lit.

Nedeľa 5. 5.

– mesačná zbierka

ŠIESTA NEDEĽA PO PASCHE.

O SLEPOM

*ZBP Matej a Denisa

KUMULOVANÁ:

ZBP Marek, Martina, Marcusko, Sofia

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 29.4.-5.5.2024

Štvrtok 2. 5. Náš otec svätý Atanáz Veľký. + Milena Dulinová

KUMULOVANÁ:

+ František Magdaléna Koščoví

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvi

Nedeľa 5. 5.

– mesačná zbierka

ŠIESTA NEDEĽA PO PASCHE.

O SLEPOM

*ZBP rod. Majorská

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 29.4.-5.5.2024

Prvý Piatok 3. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera.
Nedeľa 5. 5.

– mesačná zbierka

ŠIESTA NEDEĽA PO PASCHE.

O SLEPOM

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

 

10:10

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO