ROZHANOVCE 29.6. – 5.7.2015

Pondelok 29. 6.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + Tkáč Jozef,

s panych.

17:30 sv. lit.

Utorok 30. 6. Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. + Helena, Štefan, Ján

17:30 sv. lit.

–  spoveď pred a po sv. liturgií

Streda 1. 7. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. + Irena Cienka

7:30 sv. lit. ZMENA!!!

Štvrtok 2. 7. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. * ZBP Jaroslav Čislak, životné jubileum

17:30 sv. lit.

–  spoveď pred a po sv. liturgií

prvý Piatok 3. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Hyacint. + Ladislav Belas

17:30 sv. lit.

– 8:30 spoveď chorých

–  spoveď pred a po sv. liturgií

Sobota 4. 7. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona. + Imrich, Michal, Mária, Štefan, Katarína

7:30 sv. lit.

Nedeľa 5. 7. 6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

* ZBP Zuzana Tkáčová, 92. r.

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 29.6. – 5.7.2015

Pondelok 29. 6.

-prikázaný sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + Andrej a Mária z rod. Hruškovej

16:00 sv. lit.

– 14:00 spoveď chorých

– 15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 5. 7. 6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

* ZBP rod. Lechmanová a Tresová

8:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 29.6. – 5.7.2015

Pondelok 29. 6.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + Júlia a Michal

19:00 sv. lit.

–  spoveď a sv. liturgia

Nedeľa 5. 7. 6. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

*za zdravie Heleny

9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO