ROZHANOVCE 29.6. – 5.7.2020

Pondelok 29. 6.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + Peter Kinlovič,

vypomínka: Peter, Peťo, Peťko

17:30

sv. lit.

Utorok 30. 6. Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. + Helena Rusnáková

7:30

sv. lit.

Streda 1. 7. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. + Andrej Pacák

7:30

sv. lit.

Štvrtok 2. 7. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. *ZBP a odpustenie hriechov pre Annu

7:30

sv. lit.

Piatok 3. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Hyacint. + Vincent a Margita Basaloví

7:30

sv. lit.

Sobota 4. 7. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona. + Vincent Basala

7:30

sv. lit.

Nedeľa 5. 7.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 5. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

* ZBP Mária Pecúchová,

vypomínka: ZBP Zuzana 97

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 29.6. – 5.7.2020

Pondelok 29. 6.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. + Lívia Čaklošová, výročná

(o. Peter)

19:00

sv. lit.

Piatok 3. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Hyacint. + Verona Kristanová

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 5. 7.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 5. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 29.6. – 5.7.2020

Pondelok 29. 6.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. *za veriacich farnosti

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 5. 7.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 5. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek )

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO