ROZHANOVCE 29.7. – 4.8.2013

Pondelok 29. 7.

Svätý mučeník Kallinik.

NEBUDE!!!

Utorok 30. 7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

NEBUDE!!!

Streda 31. 7.

Predprazd. Vynesenia úct. a životodarného Pánovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim.

+ Anna Bielíková

(prenesená z 5.augusta)

18:30

(o. Marek Jeník)

Štvrtok 1. 8.

Začiatok uspenského pôst

NEBUDE!!!

Piatok 2. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

– prvý piatok

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana.

+ Helena Lechmanová

18:30

– Sv. spoveď pred a po  sv. liturgií

(o. Marek Jeník)

Sobota 3. 8.

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust.

NEBUDE!!!

Nedeľa 4. 8.

11. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

Úmysel kňaza

11:00

(o. Marek Jeník)

   Náš chrám upratovali vo štvrtok: p. Jurková a p. Pacáková, úprimné Pán Boh zaplať. Najbližšie upratovanie vychádza na:  p. Majerovú a p. Lengyelovú, ale až o dva týždne na 10. augusta, vzhľadom k tomu, že v nasledujúcom týždni bude sv. liturgia len dva krát.

   V dňoch od 6. – 13. septembra organizujeme púť do Medžugoria. Cena púte je 175 eur.  Program bude „Medzugorský“, po ceste tam aj späť sa zastavíme na Makarskej, kde sa budeme mať možnosť vykúpať. V cene je cestovné, komerčné poistenie, ubytovanie a 5 krát obed. Potrebné je sa prihlásiť do polovice augusta. Kontaktná osoba: o. Peter Pacák, t. č: 0911 912 350, alebo mail: ppacak@gmail.com. Je potrebné uviesť tieto údaje: meno, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a telefonický kontakt poprípade mailovú adresu.

   Srdečný pozdrav  z dovolenky  z Chorvátskeho Trogíru všetkým veriacim a požehnaný letný čas! o. Peter s manželkou.

 

ČIŽATICE 29.7. – 4.8.2013

Štvrtok 1. 8.

Začiatok uspenského pôst

Úmysel kňaza

18:00

– Sv. spoveď pred a po  sv. liturgií

(o. Marek Jeník)

Nedeľa 4. 8.

-MESAČNÁ ZBIERKA

11. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

*ZBP pre bratstvo sv. ruženca

8:00

(o. Marek Jeník)

   Tento týždeň  náš chrám upratovali: Viktor Kuray a rod. Erik Tressa, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie bude generálne pred odpustovou slávnosťou, ktorá vychádza na 18. augusta, preto upratovanie budú mať štyri rodiny: rod. Rodina Šulíková, Rodina Margity Lenardovej, Rodina Pachingerová a Rodina Kristanová.

   V dňoch od 6. – 13. septembra organizujeme púť do Medžugoria. Cena púte je 175 eur.  Program bude „Medzugorský“, po ceste tam aj späť sa zastavíme na Makarskej, kde sa budeme mať možnosť vykúpať. V cene je cestovné, komerčné poistenie, ubytovanie a 5 krát obed. Potrebné je sa prihlásiť do polovice augusta. Kontaktná osoba: o. Peter Pacák, t. č: 0911 912 350, alebo mail: ppacak@gmail.com. Je potrebné uviesť tieto údaje: meno, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a telefonický kontakt poprípade mailovú adresu.

   V čase čerpania mojej dovolenky zastupovať ma bude nasledujúci týždeň o. Marek Jeník (t.č: 0911711347)!

   Pri východe z chrámu pri dverách bude zbierka na rádio Lúmen a TV Lux, všetkým darcom Pán Boh zaplať.

   Srdečný pozdrav  z dovolenky  z Chorvátskeho Trogíru všetkým veriacim a požehnaný letný čas! o. Peter s manželkou.

 

VAJKOVCE 29.7. – 11.8.2013

Nedeľa 4. 8.

– MESAČNÁ ZBIERKA

11. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

Úmysel kňaza

9:30

(o. Marek Jeník)

Streda 7. 8.

Svätý prepodobný mučeník Domécius.

+ Ondrej, Ondrej, Helena, Agnesa, František

17:00

16:00 sv. spoveď (o. PP)

Nedeľa 11. 8.

12. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý mučeník Euplos.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO