ROZHANOVCE 29.7. – 4.8.2019

Pondelok 29. 7. Svätý mučeník Kallinik.
NEBUDE!!!
Utorok 30. 7. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. + Helena Lechmanová

17:30

sv. lit.

Streda 31. 7. Predprazd. Vynesenia úct. a životodarného Pánovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim. *ZBP rod. Valiková

17:30

sv. lit.

Štvrtok 1. 8. ZAČIATOK USPENSKÉHO PÔSTU.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža.

+ Kristína a Martin

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Prvý Piatok 2. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. + Marta Lukáčová

17:30

sv. lit.

 

9:00

sv. spoveď chorých

Fatimská

Sobota 3. 8.

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust.
NEBUDE!!!
Nedeľa 4. 8. NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

*ZBP Henrieta Jurková, živ. jub.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 29.7. – 4.8.2019

Štvrtok 1. 8. ZAČIATOK USPENSKÉHO PÔSTU.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža.

+ Elena a Andrej z rod. Majorskej

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

15:00

sv. spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvi

Prvý Piatok 2. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 4. 8. NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

*ZBP Anna a Helena s rodinami

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 29.7. – 4.8.2019

Sobota 3. 8.

s platnosťou na Nedeľu

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

17:40

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO