ROZHANOVCE 29.8. – 4.9.2016

Pondelok 29. 8.

– odporúčaný sviatok, štátny sviatok

– zdržanlivosť od mäsa!!!

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Mária a Július Dudašoví

8:00 sv. lit.

Utorok 30. 8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. + Imrich, Michal, Mária, Štefan, Katarína

17:30 sv. lit.

–  spoveď  po sv. liturgií

Streda 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. + Andrej Kalanin

17:30 sv. lit.

–  spoveď  pred a po sv. liturgií

Štvrtok 1. 9.

– začiatok nového cirkevného roka

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej + Vincent, Veronika, Ondrej

17:30 sv. lit.

–  spoveď  pred a po sv. liturgií

DUCHOVNÁ OBNOVA

Prvý piatok 2. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. *ZBP rod. Balážovej

17:30 sv. lit.

– moleben k Božskému srdcu Ježišovmu

–  spoveď  pred a po sv. liturgií

9:00spoveď chorých

Sobota 3. 9. Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist. + Štefan a Anna Lengyeloví 17:00 sv. lit.

– moleben k bl. Dominikovi

16:00sv. spoveď

– agapé na farskom dvore

Nedeľa 4. 9.

– NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK METOD, MICHALOVSKÝ PROTOIHUMEN

 

kňaz1: *za veriacich farnosti

kňaz2: ZBP a šťastnú cestu pre Števku

10:00 sv. lit.

– myrovanie

– obchod chrámu

 

ČIŽATICE 29.8. – 4.9.2016

Pondelok 29. 8.  Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána, – odporúčaný sviatok, štátny sviatok,  zdržanlivosť od mäsa!!!
Utorok 30. 8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. + Mária, Mária, Pavol 16:00 sv. lit.

13:30spoveď chorých

14:30spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 4. 9. NEDEĽA 16. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha.

* za ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

(o. Marek Jeník)

8:30 sv. lit. ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 29.8. – 4.9.2016

Pondelok 29. 8.  Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána, – odporúčaný sviatok, štátny sviatok,  zdržanlivosť od mäsa!!!
Streda 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. *za dobrodincov (BU)

16:00 sv. lit.

15:30sv. spoveď

Nedeľa 4. 9. NEDEĽA 16. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha.

*za dobrodincov (BU)

(o. Peter Pacák)

8:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO