ROZHANOVCE 3.- 9.1.2022

Pondelok 3. 1. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. + Valent Palgut, panychída

17:30

sv. lit.

Utorok 4. 1. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. + z rod.

Mačangovej

NEBUDE!!!
Streda 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

*ZBP Ľudmila a Pavol

17:30

Veľká večiereň s lit. Bazila Veľkého

Štvrtok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– Veľké svätenie vody

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

 

12:30

posväcovanie príbytkov

Piatok 7. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. + Andrej Ordoš, 40 rokov, panych

7:30

sv. lit.

Sobota 8. 1. Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika. + Peter

7:30

sv. lit.

Nedeľa 9.1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Svätý mučeník Polyeukt.

*ZBP Regina a Štefan

vypomienka: ZBP Matúš, 4r.

10:00

sv. lit.

Vo štvrtok 6.januára 2022, na sviatok Bohozjavenia budem chodiť s kantorom a miništrantom posväcovať príbytky. Kto by mal záujem nechať si posvätiť príbytok, nech sa zapíše v sákrestii na zoznam, alebo nech sa prihlási telefonicky. Začneme o 12:30 hod.

 

ČIŽATICE 3.- 9.1.2022

Pondelok 3. 1. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. + Ladislav

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Streda 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika

Na úmysel darcu

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– Veľké svätenie vody

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Andrej Hruška

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Piatok 7. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.
Sobota 8. 1. Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika. POSVÄCOVANIE PRÍBYTKOV
Nedeľa 9.1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Svätý mučeník Polyeukt.

*ZBP Mária Miklošová

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

V sobotu 8.januára 2022 budem s pani kantorkou posväcovať príbytky. Ktorí máte záujem o posvätenie, napíšte sa na zoznam v sákrestii, alebo sa prihláste telefonicky.

 

VAJKOVCE 3.- 9.1.2022

Streda 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

Štvrtok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– Veľké svätenie vody

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Sobota 8.1.

s platnosťou na Nedeľu

NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Svätý mučeník Polyeukt.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO