ROZHANOVCE 3.-9.10.2022

Pondelok 3. 10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.

*ZBP rod. Iglajová

17:30

sv. lit.

Utorok 4. 10.

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský.

+ Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Streda 5. 10.

Svätá mučenica Charitína.

*ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Štvrtok 6. 10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

+ Helena Tchúrová

7:30

sv. lit.

Piatok 7.10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

+ Anna Chovancová

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď, adorácia

Sobota 8. 10.

Naša prepodobná matka Pelágia.

*úmysel darcu

7:30

sv. lit.

Nedeľa 9. 10.

18. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý apoštol Jakub Alfejov.

*ZBP Valéria Feketeová s rod.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 3.-9.10.2022

Utorok 4. 10.

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský.

+ František Koščo

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 6. 10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

+ Milan Dulina

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

14:30

spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď v sakrestii

Nedeľa 9. 10.

18. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý apoštol Jakub Alfejov.

*ZBP Viktor s rod.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 3.-9.10.2022

Nedeľa 9. 10.

18. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý apoštol Jakub Alfejov.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO