ROZHANOVCE 3. – 9.11.2014

Pondelok 3. 11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas.

+ Vincent Sekerák

17:00

ZMENA!!!

Utorok 4. 11.

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

+ Andrej Kalanin

17:30

Streda 5. 11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

+ Jozef, Štefan, Kararína

NEBUDE!!!

(intencia bude slúžená vo Vajkovciach v pondelok)

Štvrtok 6. 11.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

+ Ján, Anna, Ján, Mária, Rudolf

NEBUDE!!!

(intencia bude slúžená na inom mieste)

Piatok 7. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.

+ Imrich Závodník

17:30

– spoveď pred a po sv. liturgii

9:00 – spoveď chorých

Sobota 8. 11.

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

*ZBP Slavomír, Zdenka, Lukáš, Dominik

7:30

Nedeľa 9. 11.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

* ZBP Peter s rodinou

11:00

 

ČIŽATICE 3. – 9.11.2014

Utorok 4. 11.

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

+ Imrich Chovan, panychída

16:00

Nedeľa 9. 11.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Ladislav a Mária Šulíkoví, výr. manželstva

8:00

 

VAJKOVCE 3. – 9.11.2014

Pondelok 3. 11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas.

+ Jozef, Štefan, Kararína

16:00

15:00 – sv. spoveď

Nedeľa 9. 11.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO