ROZHANOVCE 3. – 9.2.2014

Pondelok 3. 2.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.

NEBUDE!!!

Utorok 4. 2.

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

+ Ján a Irena Nosáľoví

17:30

– spoveď po sv. lit.

Streda 5. 2.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätá mučenica Agáta.

+ z rod. Ordošovej

17:30

– spoveď po sv. lit.

Štvrtok 6. 2.

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.

*ZBP Katarína s rodinou

17:30

– spoveď po sv. lit.

Piatok 7. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

*ZBP Terézia a Vincent

17:30

– spoveď v cerkvi pred a po liturgii

9:00 – spoveď chorých

Sobota  8. 2.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

*Zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Patrika

7:30

Nedeľa 9. 2.

– zbierka na podporný fond Košickej eparchie

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.

*ZBP Štefan a Regina Lengyeloví

11:00

 

ČIŽATICE 3. – 9.2.2014

Utorok 4. 2.

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

+ za duše v očistci na ktoré si nikto nespomína

16:00 sv. lit.

14:00 – spoveď chorých

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 9. 2.

– zbierka na podporný fond Košickej eparchie

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.

*ZBP Alexandra a Marta Kristanové

8:00

 

VAJKOVCE 3. – 9.2.2014

Streda 29. 1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

+ Pavel Budík

16:00 sv. lit.

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 9. 2.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO