ROZHANOVCE 3. – 9.4.2017

Pondelok 3. 4. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora. + Vincent Huľvej

17:30

sv. lit.

Utorok 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. +Mária Mikulová

17:30

sv. lit.

-veľkopôstny moleben

Streda 5. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. + Andrej Kalanin

16:00

sv. lit. VPD ZMENA!!!

Štvrtok 6. 4. Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. *ZBP Helena

17:30

sv. lit. VPD

Prvý Piatok 7. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. +Michal, Veronika, Michal

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

9:00spoveď chorých

Sobota 8. 4. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. *ZBP Róbert s rodinou
NEBUDE!!!

Nedeľa 9. 4.

– požehnanie ratolestí, myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA.

Svätý mučeník Eupsychios.

*ZBP rod. Petrušovej

11:00

lit. J. Zlatoústeho

17:00 – 18:00 – SV. SPOVEĎ PRED VEĽKOU NOCOU.

Náš chrám v tomto týždni upratovali: p. Husnajová, p. Šonková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie pred Veľkou nocou vychádza na p. Tóthovú, p. Horňákovú, p. Ongaľovú a p. Murckovú a nechávam tiež priestor pre dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť (generálne upratovanie, umývanie ikien, atď..)

Pozívanie na  kvetný víkend, už prebieha registrácia na www.aetos.sk

Prosba o 2% z daní, rozdávať tlačivá.

8. Metropoitná púť do Krakova  sa uskutoční v sobotu dňa 20.mája 2017. S bližšími informáciami Vás budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

Púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v letných dňoch od 10. – 17. Júla 2017. POZRI PLAGÁT

Rada pre mládež Košickej eparchie sa s požehnaním vladyku Milana obracia na veriacich našej eparchie s prosbou finančne podporiť spustenie Centra pre mládež a to prostredníctvom projektu 20 x 1000. Projekt spočíva v oslovení 1 000 ľudí ochotných finančne podporiť výstavbu centra konkrétnou sumou 20 eur. Váš finančný dar môžete zaslať bankovým prevodom, alebo prostredníctvom kňaza. Informácie nájdete na nástenke a na webe www.centrum.aetos.sk. PRIHLÁSOVANIE JE UŽ OTVORENÉ.

ČIŽATICE 3. – 9.4.2017

Utorok 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley.

+Juraj a Margita

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

14:00spoveď chorých

Štvrtok 6. 4. Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.

+Štefan Kristan, výročná

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit. VPD

Nedeľa 9. 4.

– požehnanie ratolestí, myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA.

Svätý mučeník Eupsychios.

*ZBP Roman Pachinger

9:00

lit. J. Zlatoústeho

18:30 – 19:30 SV. SPOVEĎ PRED VEĽKOU NOCOU.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, rod. Sydorjaková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie pred Veľkou nocou vychádza na Rodinu Štefana Vadasa, Rodinu Pavlovičovú, Rodinu Fedorovú (Sabolovú), Rodinu Tresovú a priestor je tu aj pre dobrovoľníkov.

Prosba o 2% z daní na občianske združenie AETOS, tlačivá nájdete v sákrestií alebo tiež na farskej stránke.

Metropoitná púť do Krakova sa uskutoční v sobotu dňa 20.mája 2017. S bližšími informáciami Vás budem v priebehu budúcich nedieľ ešte informovať!

Medžugorie… VIĎ plagát

Rada pre mládež Košickej eparchie sa s požehnaním vladyku Milana obracia na veriacich našej eparchie s prosbou finančne podporiť spustenie Centra pre mládež a to prostredníctvom projektu 20 x 1000. Projekt spočíva v oslovení 1 000 ľudí ochotných finančne podporiť výstavbu centra konkrétnou sumou 20 eur. Váš finančný dar môžete zaslať bankovým prevodom, alebo prostredníctvom kňaza. Informácie nájdete na nástenke a na webe www.centrum.aetos.sk.

 

VAJKOVCE 3. – 9.4.2017

Pondelok 3. 4. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.

*ZBP Daniel

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

15:30 – sv. spoveď

Nedeľa 9. 4.

– požehnanie ratolestí, myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA.

Svätý mučeník Eupsychios.

*Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:50

lit. J. Zlatoústeho

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO