ROZHANOVCE 3.-9.4.2023

Pondelok 3. 4. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita + Bohumil

17:00

sv. lit. VPD

Utorok 4. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. + František Košč

7:30

Tretí čas

Streda 5. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. *ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit. VPD

Svätý a veľký štvrtok 6. 4. Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. + Ladislav Iglaj

18:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

 

9:00

spovedanie chorých

Svätý a veľký piatok 7. 4.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

8:00 – Utiereň strastí

18:00-21:00 – poklona pri božom hrobe

– zbierka na Boží hrob

*za veriacich farnosti

15:00

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 8. 4. 14:00 – 17:00 – poklona pri božom hrobe + Jolana, Vincent

17:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 9. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY *za veriacich farnosti

5:00

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

10:00

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 10. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

– sprievod okolo chrámu

*ZBP Peter

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 3.-9.4.2023

Streda 5. 4. 9:00 – spovedanie chorých, -zdržanlivosť od mäsa
Svätý a veľký štvrtok 6. 4. Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. + Elena, Anna

16:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Svätý a veľký piatok 7. 4.

– prikázaný sviatok

prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

19:00-22:00 – poklona pri božom hrobe (stráž)

– zbierka na Boží hrob

*úmysel kňaza

(o. Marek)

16:30

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 8. 4. 19:00-22:00 – adorácia pri Božom (stráž) *ZBP rod. Tresová

(o. Marek)

16:30

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 9. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY *úmysel kňaza

(o. Marek)

6:15

Utiereň vzkriesenia

 

7:00

sv. lit,

svätenie jedál

SVETLÝ PONDELOK 10. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 3.-9.4.2023

Svätý a veľký piatok 7. 4.

– prikázaný sviatok

prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

– zbierka na Boží hrob *úmysel kňaza

(o. Peter)

17:00

Večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 8. 4.   *úmysel kňaza

(o. Peter)

15:00

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 9. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY *úmysel kňaza

(o. Peter)

7:30

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

 

8:30

sv. lit.

SVETLÝ PONDELOK 10. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *úmysel kňaza

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO