ROZHANOVCE 3. – 9.5.2021

Pondelok 3. 4. Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera. + Ondrej Mária Mačangoví

17:30

sv. lit.

Utorok 4. 4. Svätá mučenica Pelágia. + Ján Mária Lengyeloví, František Glankovič

7:30

sv. lit.

Streda 5. 4. Svätá a slávna mučenica Irena. + Anna Kubanová

7:30

sv. lit.

Štvrtok 6. 4. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.
NEBUDE!!!
Prvý piatok 7. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV.LITURGIA

Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme. + Imrich Alžbeta Mačangoví

17:30

sv. lit.

 

9:00

sv. spoveď chorých

 

16:30

sv. spoveď v cerkvi

Sobota 8. 5.

– odporúčaný sviatok

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký. *ZBP a poďakovanie za dobrodenia rod. Sepešiovej, Krajevskej, Šulovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 9. 5. 6. NEDEĽA PO PASCHE, O SLEPOM.

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

*za veriacich farnosti

 

*ZBP Mária Miková

8:30

sv. lit.

 

10:00

sv. lit.

V tomto týždni náš chrám upratovali rodina Ongaľová! Upratovanie na budúci týždeň vychádza na rodina Murcková.

Spovedanie bude možné v priebehu celého týždňa.

 

ČIŽATICE 3. – 9.5.2021

Utorok 4. 4. Svätá mučenica Pelágia. + Ľubomír Vadas

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

14:00

sv. spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď v cerkvi

Štvrtok 6. 4. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. *ZBP rod. Dulinová

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 9. 5. 6. NEDEĽA PO PASCHE, O SLEPOM.

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

*ZBP Drahoslava Kristanová s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

V tento týždni upratovali náš chrám rodina Pachingerová a rodina Kristanová! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na rodinu Vadasovú a rodinu Pavlovičovú.

 

VAJKOVCE 3. – 9.5.2021

Sobota 8.5.

s platnosťou na nedeľu

6. NEDEĽA PO PASCHE, O SLEPOM.

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

+ Ján, Michal, Mária Maximoví

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

17:40

sv. spoveď pred a po sv. liturgii

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO