ROZHANOVCE 3. – 9.6.2013

Pondelok 3. 6.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

*ZBP Bernarda Kovalčínová

18:30 

– sv. spoveď po sv. lit.

Utorok 4. 6.

– Detská sv. liturgia

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.

+ Ondrej a Mária

18:00

– sv. spoveď pred a po sv. lit.

Streda 5. 6.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter.

+ Margita Bozogáňová

18:30

Štvrtok 6. 6.

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.

+ Ondrej a Margita

18:30

– sv. spoveď po sv. lit.

Prvý Piatok 7. 6.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

JEŽIŠ KRISTUS MILUJÚCI ĽUĎÍ

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.

+ Ondrej Fajfer

18:30

– sv. spoveď chorých od 9:00, v cerkvi pred a po sv. lit.

Sobota 8. 6.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna.

5. ZÁDUŠNÁ SV. LITURGIA

8:00

Nedeľa 9. 6.

– MESAČNÁ ZBIERKA

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.

*ZBP Ján a Ján z rod. Cienkej

(o. Marek Jeník)

11:00

 

ČIŽATICE 3. – 9.6.2013

Pondelok 3. 6.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

*ZBP Lyda

17:00

Štvrtok 6. 6.

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.

*ZBP Rastislav, Patrik, Patrícia

17:00

15:00 spoveď chorých

16:00 spoveď pred sv. liturgiou

Prvý Piatok 7. 6.

JEŽIŠ KRISTUS MILUJÚCI ĽUĎÍ, Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.

– odporúčaný sviatok, voľnica

Sobota 8. 6.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna.

5. ZÁDUŠNÁ SV. LITURGIA

7:00

Nedeľa 9. 6.

– MESAČNÁ ZBIERKA

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.

*ZBP Viktória, Petra a Viktor

8:00

 

VAJKOVCE 3. – 9.6.2013

Streda 5. 6.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter.

Úmysel kňaza (PHP)

17:00

15:45 spoveď chorých

16:00 spoveď pred sv. liturgiou

Prvý Piatok 7. 6.

JEŽIŠ KRISTUS MILUJÚCI ĽUĎÍ, Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.

– odporúčaný sviatok, voľnica

Nedeľa 9. 6.

3. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.

Za veriacich farnosti

7:00

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO