ROZHANOVCE 3. – 9.6.2019

Pondelok 3. 6.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

+ Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Utorok 4. 6.

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.

+ Ladislav Belas

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 5 . 6.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter.

+ Alžbeta Sepešiová

17:30

sv. lit.

Štvrtok 6. 6.

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.

*ZBP Pavol s rod.

17:30

sv. lit.

Piatok 7. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Ukončuje sa sviatok Nanebovstúpenia.

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.

+ Andrej Kalanin

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 8. 6.

– 5. zádušná sobota

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna.

+ zádušná

7:30

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 9. 6.

– myrovanie

NEDEĽA ZOSLANIA SVATÉHO DUCHA

*ZBP rod. Petrušová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 3. – 9.6.2019

Utorok 4. 6.

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.

+ Milan Kristan

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvi

Sobota 8. 6.

– 5. zádušná sobota

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna.

+ zádušná

9:00

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 9. 6.

– myrovanie

NEDEĽA ZOSLANIA SVATÉHO DUCHA

*ZBP Rastislav Kristsan s rod.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 3. – 9.6.2019

Streda 5 . 6.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Nedeľa 9. 6.

– myrovanie

NEDEĽA ZOSLANIA SVATÉHO DUCHA

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

7:15

sv. lit.

– v piatok je zdržanlivosť od mäsa

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO