ROZHANOVCE 3. – 9.8.2015

Pondelok 3. 8.

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. + Ladislav Balas

7:30

8:30 – spoveď chorých

Utorok 4. 8.

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. + Irena Cienka

17:30

– spoveď po sv. liturgií

Streda 5. 8.

Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios. *ZBP Andrea Hrabovská

7:30

– spoveď po sv. liturgií

Štvrtok 6. 8.

– odporúčaný sviatok

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + z rodiny Martečíkovej a Pažitkovej

(o. Marek Maďar)

17:30

Prvý Piatok 7. 8.

Svätý prepodobný mučeník Domécius. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Stanislava

(o. Marek Jeník)

18:00

– eucharistická pobožnosť

Sobota 8. 8.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

NEBUDE!!!

Nedeľa 9. 8.

– mesačná zbierka

11. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätý apoštol Matej.

*úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

 

ČIŽATICE 3. – 9.8.2015

Utorok 4. 8.

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. *ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

16:00

14:00 – spoveď chorých

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 9. 8.

11. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätý apoštol Matej.

* ZBP bohuznámej rodiny

(o. Marek Maďar)

8:00

 

VAJKOVCE 3. – 9.8.2015

Nedeľa 9. 8.

11. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätý apoštol Matej.

* ZBP rod. Iľkovej a Miklošovej, ZBP Monika (23 rokov)

(o. Marek Jeník)

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO