ROZHANOVCE 3. – 9.8.2020

Pondelok 3. 8. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. + Margita Jurková

7:30

sv. lit.

Utorok 4. 8. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. + Alžbeta Andricová

11:00

sv. lit.

a pohrebné obrady v starom kostole

Streda 5. 8. Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios. *ZBP o. Ondrej a Andrejka

7:30

sv. lit.

Štvrtok 6. 8.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Regina a František

17:30

sv. lit.

Piatok 7. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prepodobný mučeník Domécius. + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 8. 8. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. + Vincent Basala

7:30

sv. lit.

Nedeľa 9. 8. NEDEĽA 10. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý apoštol Matej.

*za zdravie: Sára Jančíková

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 3. – 9.8.2020

Streda 5. 8.

Spoveď chorých

9:00

hod.

Štvrtok 6. 8.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Margita Lenardová

(o. Peter)

19:00

sv. lit.

– sv. spoveď po sv. lit.

Piatok 7. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prepodobný mučeník Domécius. + Verona Kristanová

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 9. 8. NEDEĽA 10. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý apoštol Matej.

*ZBP Marek

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 3. – 9.8.2020

Streda 5. 8. Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios. + Michal, Anna, Michal

(o. Peter )

16:00

sv. lit.

– sv. spoveď po sv. liturgií, aj chorých

Sobota 8. 8.

s platnosťou na nedeľu

NEDEĽA 10. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý apoštol Matej.

*za veriacich farnosti

(o. Peter )

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO