ROZHANOVCE 3. – 9.9.2018

Pondelok 3. 8. Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist. *ZBP klienti seniorcentra

17:30

sv. lit.

Utorok 4. 9. Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + Regina, František Juhasoví

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 5. 9. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. + Marta Lukáčová

17:30

sv. lit.

Štvrtok 6. 9. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách. + z rod. Ordošovej a Tkáčovej

17:30

sv. lit.

Prvý Piatok 7. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont. + Mária Lengyelová

17:30

sv. lit.

– Eucharistická pobožnosť

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 8. 9.

– odporúčaný sviatok

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. + Juraj

7:30

sv. lit.

– moleben k Presvätej Bohorodičke

Nedeľa 9. 9.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

*ZBP Vincent a Mária Ordošoví

(o. Ján Ducár)

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

V tomto týždni bude sv. spoveď celý týždeň pred a po svätej liturgií.

 

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Husnajová, p. Šonková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Tóthovú a p. Horňákovú.

 

ČIŽATICE 3. – 9.9.2018

Utorok 4. 9. Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + Alžbeta Žulová

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvi

Nedeľa 9. 9.

– mesačné zbierka

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

*ZBP Helena a Božena z rod. Lechmanovej

(o. Marek Jeník)

8:00

sv. lit.

 

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Štefana Vadasa, Rodina Pavlovičová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Fedorovú (Sabolovú) a Rodinu Tresovú.

 

VAJKOVCE 3. – 9.9.2018

Sobota 8. 9.

s platnosťou na Nedeľu      

– odporúčaný sviatok

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. *vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO