ROZHANOVCE 30.1. – 5.2.2017

Pondelok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. + Irena Cienka

17:30

sv. lit.

–  spoveď po sv. liturgií

Utorok 31. 1. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. + Vincent Huľvej

17:30

sv. lit.

–  spoveď pred a po sv. liturgií

Streda 1. 2. Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. + Andrej Kalanín

17:30

sv. lit.

–  spoveď po sv. liturgií

Štvrtok 2. 2.

– odporúčaný sviatok

– posvätenie sviec, myrovanie

– Detská sv. liturgia

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Peter a Marek

17:30

sv. lit.

–  spoveď po sv. liturgií

Piatok 3. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. + za zosnulých zo seniorcentra, panychída

17:30

sv. lit.

– spoveď pred a po sv. liturgií

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 4. 2. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. + Oľga z rod. Líškovej

8:00

sv. lit.

Nedeľa 5. 2. NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI.

Svätá mučenica Agáta.

*ZBP Eva s rodinou

11:00

sv. lit.

 

Zádušné soboty: Prvá zádušná sobota bude 11.2., druhá 11.3., tretia 18.3., štvrtá 29.4., piatá 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

ČIŽATICE 30.1. – 5.2.2017

Pondelok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. *ZBP Dominik Sabol

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď pred sv. liturgiou

Utorok 31. 1.

– Spoveď chorých o 9:00 hod.

Štvrtok 2. 2.

– odporúčaný sviatok

– posvätenie sviec, myrovanie

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. +Štefan Kristan

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

Nedeľa 5. 2. NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI.

Svätá mučenica Agáta.

*ZBP Silvia Žecová

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 30.1. – 5.2.2017

Streda 1. 2.

– posvätenie sviec, myrovanie

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Mária Budíková

16:00

sv. lit.

 

15:15

spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 5. 2. NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI.

Svätá mučenica Agáta.

*pro populo

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO