ROZHANOVCE 30.1.-5.2.2023

Pondelok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. + Štefan Anna Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Utorok 31. 1. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. + z rod. Glankovičovej, Lengyelovej

17:30

sv. lit.

Streda 1. 2. Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. + Juraj, Mária, Ján, Zuzana, Mária

7:30

sv. lit.

Štvrtok 2. 2.

– odporúčaný sviatok

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP rod. Jančíkovej

17:30

sv. lit.

Prvý Piatok 3. 2.

– detská svätá liturgia

– VOĽNICA

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. + Ján, Mária Mocnejoví, Ján a Mária Lengyeloví

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

adorácia, spoveď v cerkvi

Sobota 4. 2. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. + Ľuboslav Štofčo

7:30

sv. lit.

Nedeľa 5. 1.

– posvätenie sviec a myrovanie zo sviatku „Stretnutia“

O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätá mučenica Agáta.

*ZBP rod. Ordošová

10:00

sv. lit.

stretnutie s deťmi po liturgii 1.sv.spov.

 

ČIŽATICE 30.1.-5.2.2023

Pondelok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.
Utorok 31. 1. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. + Milan Dulina

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Streda 1. 2. 9:00 – spovedanie chorých

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Štvrtok 2. 2.

– odporúčaný sviatok

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Milan Dulina

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Prvý Piatok 3. 2.

– VOĽNICA

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.
Nedeľa 5. 1.

– posvätenie sviec a myrovanie zo sviatku „Stretnutia“

O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätá mučenica Agáta.

*ZBP Alexandra a Marta

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 30.1.-5.2.2023

Pondelok 30. 1.

– odporúčaný sviatok

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.
Štvrtok 2. 2.

– odporúčaný sviatok

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Prvý Piatok 3. 2.

– VOĽNICA

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.
Nedeľa 5. 1.

– posvätenie sviec a myrovanie zo sviatku „Stretnutia“

O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Svätá mučenica Agáta.

*Za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

 

10:10

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO