ROZHANOVCE 30.10. – 5.11.2017

Pondelok 30. 10.

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. *ZBP Katarína Horváthová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 31. 10.

– odporúčaný sviatok

BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK TEODOR, MUKAČEVSKÝ BISKUP *ZBP Milan Košč

17:30

sv. lit.

Streda 1. 11.

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

+ zádušná sv. liturgia

11:00

sv. lit.

– po liturgii parastas s hramotami na cintoríne

Štvrtok 2. 11. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. + Vincent Huľvej

17:30

sv. lit.

– modlitba na cintoríne za nenarodené deti

Piatok 3. 11.

– detská sv. liturgia

– zdržanlivosť  od mäsa

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. + Imrich Gazdačko

17:30

sv. lit.

– spoveď pred a po sv. liturgií

9:00

spoveď chorých

Sobota 4. 11. Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. + Vincent a Radovan

8:00

sv. lit.

Nedeľa 5. 11.

– zbierka na rádio Lumen a TV LUX

NEDEĽA 22.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

*ZBP rod. Líšková

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Pilátová,  p. Rudišinová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Palgutovú a p. Špilovskú.

MISIONÁR 11 EUR, SLOVO 14 EUR pre nás do budúcej nedele t. j. 5.novembra 2017.

1. Novembra budeme slúžiť zádušnú sv. liturgiu, preto si môžete obnoviť hramoty za zosnulých. Po sv. liturgií pôjdeme spoločne na cintorín a tam sa pomodlíme parastas s hramotami za duše zosnulých.

Pozvánka: Starosta obce Rozhanovce pozíva seniorov obce Rozhanovce na posedenie pod názvom „Ruža pre starších“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 5.novembra o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Rozhanovciach. Pre seniorov je pripravený kultúrny program, občerstvenie a vecný darček.

Stolnotenisový turnaj: Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva mladých na stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 17. novembra vo Vojčiciach. Bližšie informácie a súťažné kategórie nájdete na plagáte, resp. v sakristii.

Prehliadka zborov 26.11. o 14:00 na obvyklom mieste v MSKS Trebišove.

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na rádio Lumen a TV LUX

Podmienky získania čiastočných odpustkov po dobu 8 dní.

 

ČIŽATICE 30.10. – 5.11.2017

Pondelok 30. 10.

– 9:00 – sv. spoveď chorých

Utorok 31. 10.

– odporúčaný sviatok

BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK TEODOR, MUKAČEVSKÝ BISKUP

+ Oľga

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

16:45

sv.spoveď

Streda 1. 11.

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

+ zádušná sv. liturgia

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

– panichýda s hramotami pri kríži

Nedeľa 5. 11.

– zbierka na rádio Lumen a TV LUX

NEDEĽA 22.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

*ZBP a odpustenie hriechov: Anna s rod.

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, rod. Sydorjaková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Štefana Vadasa a Rodinu Pavlovičovú.

 

VAJKOVCE 30.10. – 5.11.2017

Utorok 31. 10.

– odporúčaný sviatok

PREDVEČER SVIATKU VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK TEODOR, MUKAČEVSKÝ BISKUP

+ zádušná sv. liturgia

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

– po liturgii panichýda s hramotami

15:30

spoveď

Nedeľa 5. 11.

NEDEĽA 22.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

*Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO