ROZHANOVCE 30.11. – 6.12.2020

Pondelok 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. + Andrej Petruš

16:30

sv. lit.

 

17:30

modlitby matiek

Utorok 1. 12. Svätý prorok Nahum. + Anna, Štefan, Barbora, Ondrej

7:30

sv. lit.

Streda 2. 12. Svätý prorok Habakuk. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Štvrtok 3. 12. Svätý prorok Sofoniáš. + Vincent a Margita Basala

17:30

sv. lit.

Prvý Piatok 4. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. + Michal a Jozef

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 5. 12.

– odporúčaný sviatok

– Sv. liturgia pre seniorov s platnosťou na nedeľu!

– zbierka na pútnické centrum v Klokočove

PREDVEČER NEDELE A SVIATKU SV.MIKULÁŠA.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

+ Mária Tóthová

17:30

sv. lit.

Nedeľa 6. 16.

– odporúčaný sviatok

– zbierka na pútnické centrum v Klokočove

NEDEĽA 27. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

*ZBP rod.Jurková

10:00

sv. lit

V tomto týždni náš chrám upratovala rod. Špilovská, Pán Boh zaplať! Upratovanie na budúci týždeň vychádza na rod. Šebákovú.

 

ČIŽATICE 30.11. – 6.12.2020

Pondelok 30. 11. Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. + Milan Fedor, pohrebná sv. liturgia a obrady

9:30

sv. lit.

 

8:30

modlitby za zosnulého

Utorok 1. 12. Svätý prorok Nahum. + Andrej, Ondrej, Andrej

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

14:00

spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď v cerkvi

Prvý Piatok 4. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 6. 16.

– odporúčaný sviatok

– zbierka na pútnické centrum v Klokočove

NEDEĽA 27. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

*za dobrodincov

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 30.11. – 6.12.2020

Nedeľa 6. 16.

– odporúčaný sviatok

– zbierka na pútnické centrum v Klokočove

NEDEĽA 27. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

*vlastný úmysel kňaz

(o. Marek)

8:00

sv. lit.

 

7:45

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO