ROZHANOVCE 30.12.2013 – 5.1.2014

Pondelok 30. 12.

Svätá mučenica Anýzia.

*ZBP Pavol Tóth

8:00

Utorok 31. 12.

– Silvester

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

+ Anna

9:30

– Ďakovný akatyst

23:30

– Eucharistická pobožnosť s požehnaním do nového roka

Streda 1. 1. 2014

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

*ZBP Marta a Peter

11:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého

Štvrtok 2. 1.

Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

+ Jozef, Anna, Ján Tkáčoví (z 28.12)

8:00

Piatok 3. 1.

– voľnica

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

NEBUDE!!!

Sobota 4. 1.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.

NEBUDE!!!

 

Nedeľa 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa!!!

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika.

* ZBP Lucia, Anton, Dávid, Anna

11:00

 

ČIŽATICE 30.12.2013 – 5.1.2014

Utorok 31. 12.

– Silvester

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

Ďakovná a za dobrodincov

8:00

Streda 1. 1. 2014

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

Za veriacich farnosti

8:00

– sv. lituriga Bazila Veľkého

Piatok 3. 1.

– voľnica

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

NEBUDE!!!

Nedeľa 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa!!!

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika.

* ZBP Marta

8:00

– veľké svätenie vody

14:00

– posväcovanie príbytkov

 

VAJKOVCE 30.12.2013 – 5.1.2014

Streda 1. 1. 2014

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

Za dobrodincov

9:30

Piatok 3. 1.

– voľnica

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

NEBUDE!!!

Nedeľa 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa!!!

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika.

*Za veriacich farnosti

9:30

 

V piatok je voľnica, môžeme požívať mäsité pokrmy, ale v nedeľu máme zdržanlivosť od mäsitých pokrmov, lebo je vigília sviatku Bohozjavenia.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO