ROZHANOVCE 30.12.2019 – 5.1.2020

Pondelok 30. 12. Svätá mučenica Anýzia. *ZBP a poďakovanie rod. Sepešiovej

17:30

sv. lit.

Utorok 31. 12. SILVESTER. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

*za veriacich farnosti

8:00

sv. lit.

– Ďakovný akatist

Streda 1. 1. 2020

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*za veriacich farnosti

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Štvrtok 2. 1. Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. *za dobrodincov

7:30

sv. lit.

Piatok 3. 1.

– voľnica

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. + Irena Zubriková

17:30

sv. lit.

Sobota 4. 1. SOBOTA PRED OSVIETENÍM.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov.

*ZBP rod. Balážová
NEBUDE!!!
Nedeľa 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika

*ZBP Lýdia

10:00

sv. lit.

 

16:00

Veľká večiereň

 

ČIŽATICE 30.12.2019 – 5.1.2020

Utorok 31. 12. SILVESTER. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

*Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

17:00

Ďakovná sv. liturgia

Streda 1. 1. 2020

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*na úmysel darcu

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Piatok 3. 1.

– voľnica

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.
NEBUDE
Nedeľa 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 30.12.2019 – 5.1.2020

Utorok 31. 12. SILVESTER. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

*za dobrodincov

(o. Peter Pacák)

9:30

Ďakovná sv. liturgia

Streda 1. 1. 2020

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Nedeľa 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.

Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

– V piatok je voľnica a v nedeľu je zdržanlivosť od mäsa

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO