ROZHANOVCE 30.3. – 5.4.2015

Svätý a veľký pondelok 30. 3.

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

+ Radovan Rusnák

17:30

– sv. liturgia VPD

Svätý a veľký utorok 31. 3.

– detská sv. liturgia

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

*ZBP Regina a Štefan, živ. Jubileum

17:30

– sv. liturgia VPD,  krížová cesta

Svätá a veľká streda 1. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Mária Egyptská.

+ Ján

17:30

9:00 – spoveď chorých

Svätý a veľký štvrtok 2. 4.

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.

*ZBP rod. Líšková

17:30

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Svätý a veľký piatok 3. 4.

– prikázaný sviatok

8:00Utiereň strastí

15:00Veľká večiereň s uložením pláštenice

20:00-22:00: poklona pri božom hrobe

– prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

– zbierka na Boží hrob

Svätá a veľká sobota 4. 4.

8:00 Cárske časy

17:00 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

poklona pri božom hrobe v časoch

  12:00 – 15:00, 20:00 – 22:00

* ZBP a pokoj pre Máriu

17:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 5. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY.

5:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

*ZBP a vedenie Sv. Ducha Stanislav

11:00

16:00večiereň

SVETLÝ PONDELOK 6. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

*za veriacich farnosti

11:00

 

ČIŽATICE 30.3. – 5.4.2015

Svätý a veľký štvrtok 2. 4.

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.

+ Ján a Mária Miňoví

 (o. Peter Pacák)

16:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

15:00 spoveď chorých

Svätý a veľký piatok 3. 4.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

– zbierka na Boží hrob

(o. Marek Jeník)

8:00Utiereň strastí

16:30 veľká večiereň s uložením pláštenice

– adorácia pri božom hrobe

Svätá a veľká sobota 4. 4.  

od 9:00 – poklona pri božom hrobe

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

16:30

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 5. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY.

 

*ZBP Štefan s rodinou

(o. Peter Pacák)

8:00

7:00Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

SVETLÝ PONDELOK 6. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

*úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

8:00

 

VAJKOVCE 30.3. – 5.4.2015

Svätý a veľký utorok 31. 3.

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

+ Štefan a Helena

16:30

15:30 – sv. spoveď

Svätý a veľký piatok 3. 4.

– prikázaný sviatok

17:00veľká večiereň s uložením pláštenice

– prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

Svätá a veľká sobota 4. 4.  

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

15:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 5. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:00

– sv. liturgia, svätenie jedál

8:30 – utiereň vzkriesenia 

SVETLÝ PONDELOK 6. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

*úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO