ROZHANOVCE 30.4. – 6.5.2018

Pondelok 30. 4. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. *ZBP rod. Čigašová

17:30

sv. lit.

Utorok 1. 5. Svätý prorok Jeremiáš + Vincent, Veronika, Ondrej

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 2. 5. Náš otec svätý Atanáz Veľký. + Andrej Kalanín

17:30

sv. lit.

Štvrtok 3. 5. Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza, *ZBP Katarína s rod.

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Prvý Piatok 4. 5.

– zdržanlivosť od mäsa,

– nácvik detí na slávnosť prijímania

Svätá mučenica Pelágia. + Monika a Ladislav Lengyeloví

16:30

sv. lit. ZMENA!!!

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 5. 5. Svätá a slávna mučenica Irena. *Zádušná

7:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 6. 5.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O SLEPOM.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

*ZBP Peter a Marta

10:30

sv. lit. ZMENA!!!

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Palgutová, p. Špilovská, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Šebakovú a p. Kovalčínovú.

 

ČIŽATICE 30.4. – 6.5.2018

Štvrtok 3. 5. Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza, * ZBP Magdaléna Koščová

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

 

14:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď v cerkvi

Prvý Piatok 4. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá mučenica Pelágia. + Elena, Andrej z rod. Majorskej

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 6. 5.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O SLEPOM.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

*ZBP Imrich Hirka

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Lechmanová Rusnáková, Rodina Jusková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Viktora Kuraya a Rodinu Erika Tressu.

 

VAJKOVCE 30.4. – 6.5.2018

Sobota 5. 5. s platnosťou na Nedeľu

– mesačná zbierka

SOBOTA S PLATNOSŤOU NA NEDEĽU: NEDEĽA O SLEPOM.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

*za veriacich

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

17:30

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO