ROZHANOVCE 30.5. – 5.6.2016

Pondelok 30. 5. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. + Monika, panychída

17:30 sv. lit.

– spoveď pred a po sv. liturgií

Utorok 31. 5.

– detská sv. liturgia

Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. + Margita Bozogáňová

17:30 sv. lit.

– spoveď pred a po sv. liturgií

Streda 1. 6. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. +  Štefan, Štefánia a Mária z rod. Frankovej

7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

– spoveď  pred a po sv. liturgií

Štvrtok 2. 6. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. *ZBP Štefan, Marta, Mária Mikuloví

17:30 sv. lit.

– spoveď po sv. liturgií

Prvý Piatok 3. 6.

odporúčaný sviatok

– voľnica

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. + Martin a Mária Zámborský

17:30 sv. lit.

– spoveď po sv. liturgií

9:00spoveď chorých

Sobota 4. 6. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. + Andrej Pacák

7:30 sv. lit.

Nedeľa 5. 6.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI. * ZBP Štefan Mika

10:30 sv. lit.

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 30.5. – 5.6.2016

Štvrtok 2. 6. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. + duše trpiace v očistci

16:00 sv. lit.

13:30spoveď chorých

14:30spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 5. 6.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.  *ZBP Stanislav, Stanislav, Martin

8:30 sv. lit.

ZMENA!!!

V piatok je voľnica.

 

VAJKOVCE 30.5. – 5.6.2016

Prvý Piatok 3. 6.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. *ZBP Matej Janiga, 30 rokov

16:00 sv. lit.

15:00spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 29. 5. NEDEĽA 3. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI. *úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO