ROZHANOVCE 30.5.-5.6.2022

Pondelok 30. 5. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. + Ján Mária Mocnejoví

7:30

sv. lit.

Utorok 31. 5. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. + Zuzana Tkáčová, výročná, panych.

7:30

sv. lit.

Streda 1. 6. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. *za zdravie Regina Domaničová

7:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Štvrtok 2. 6. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. 5.zádušná

 Vyp.: Radoslav Š.

17:30

sv. lit.

– panychída a hramoty za všetkých zapísaných

Prvý Piatok 3. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Zakončuje sa sviatok Nanebovstúpenie Pána.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

+ Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

 

16:00

spoveď v sákresti

Sobota 4. 6. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. + zádušná
KLOKOČOV – FATIMSKÁ SOBOTA
Nedeľa  5. 6.

– myrovanie

ZOSLANIE SVATÉHO DUCHA.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup.

*ZBP Sofia, Markus, Martina, Marek. Vypomienka: ZBP Ladislav, 86r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 30.5.-5.6.2022

Utorok 31. 5. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.

panychída za všetkých zapísaných

+ z rod. Gajdošovej, Kurayovej, Lechmanovej

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

15:30

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v sákresti

Štvrtok 2. 6. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. + z rod. Tkáčovej, Lechmanovej, Kurayovej, Tresovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Sobota 4. 6. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. 5.zádušná sobota
KLOKOČOV – FATIMSKÁ SOBOTA
Nedeľa  5. 6.

– myrovanie

ZOSLANIE SVATÉHO DUCHA.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup.

*ZBP Rastislav Kristan

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 30.5.-5.6.2022

Sobota 4. 6.

s platnosťou na Nedeľu

– myrovanie

ZOSLANIE SVATÉHO DUCHA.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup.

*za veriacich

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO