ROZHANOVCE 30.6. – 6.7.2014

Pondelok 30. 6.

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

NEBUDE!!!

Utorok 1. 7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.

Vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

18:00

Streda 2. 7.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

NEBUDE!!!

Štvrtok 3. 7.

Svätý mučeník Hyacint.

+ Imrich Závodník

18:00

Piatok 4. 7.

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona.

*Zdravie Ondrej

7:30

Sobota 5. 7.

– odporúčaný sviatok

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.

NEBUDE!!!

Nedeľa 6. 7.

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO ZSD, VŠETKÝCH SVATÝCH

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

*ZBP Radoslav a Tatiana,

10. výročie manželstva

11:00

 

ČIŽATICE 30.6. – 6.7.2014

Sobota 5. 7.

– odporúčaný sviatok

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.

Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

8:00

Nedeľa 6. 7.

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO ZSD, VŠETKÝCH SVATÝCH

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

*ZBP Rafael Sabol 10 rokov

11:00

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 30.6. – 6.7.2014

Štvrtok 3. 7.

Svätý mučeník Hyacint.

Úmysel kňaza

19:00

Nedeľa 6. 7.   

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO ZSD, VŠETKÝCH SVATÝCH

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO