ROZHANOVCE 30.8. – 5.9.2021

Pondelok 30. 8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. + Alžbeta Valiková

7:30

sv. lit.

Utorok 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. + Monika Nigutová

17:30

sv. lit.

Streda 1. 9. Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. + Ondrej a Mária Pastoroví

7:30

sv. lit.

Štvrtok 2. 9. Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. + Ondrej, Margita, František Basaloví

17:30

sv. lit.

Piatok 3. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist. + Ladislav Iglaj

17:30

sv. lit.

 

9:00

sv. spoveď chorých

 

16:00

adorácia a sv. spoveď v sákrestii

Sobota 4. 9. Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + Imrich Hirka

7:30

sv. lit.

Nedeľa 5. 9.

– mesačná zbierka

15. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

*ZBP Mária a Vincent Ordošoví, 50. výročie manželstva

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 30.8. – 5.9.2021

Pondelok 30. 8. Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia. + Ján Helena Lechmanoví

(o. Marek)

19:00

sv. lit.

 

9:00

sv. spoveď chorých

Štvrtok 2. 9. Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. +Ján Alžbeta, Ilona

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

17:00

adorácia a sv. spoveď v sákrestii

Nedeľa 5. 9.

– mesačná zbierka

15. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

+ Milan Fedor

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 30.8. – 5.9.2021

Sobota 4.9.

s platnosťou na Nedeľu

15. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

 

17:50

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO