ROZHANOVCE 30.9. – 6.10.2013

Pondelok 30. 9.

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.

+ Margita, Štefan Forgáčová

17:30

– spoveď pred a po sv. liturgií

Utorok 1. 10.

– odporúčaný sviatok

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

*ZBP Štefan a Regina

17:30

– spoveď pred a po sv. liturgií

Streda 2. 10.

– detská sv. liturgia

Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína.

+ Margita, Ondrej, Mária

17:30

Štvrtok 3. 10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.

NEBUDE!!!

Piatok 4. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský.

+ Helena Ongaľová

17:30

– spoveď pred a po sv. liturgií

9:00 spoveď chorých

Sobota  5. 10.

Svätá mučenica Charitína.

+ Jozef a Dorota

7:30

Nedeľa 6. 10.

20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

*ZBP Emil a Ľudmila, výročie manželstva

9:00

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 30.9. – 6.10.2013

Utorok 1. 10.

– odporúčaný sviatok

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.

+Štefan, Michal, Mária, Alžbeta

16:00

14:00 spoveď chorých

15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Piatok 4. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

Nedeľa 6. 10.

– zbierka na KBS

20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

*ZBP Lenka, Roman, Danielka

7:45

 

VAJKOVCE 30.9. – 6.10.2013

Pondelok 30. 9.

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.

+ Miko Jozef

16:00

15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Sobota 5. 10.

(Nedeľa)

20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

*Za veriacich farnosti

18:00

ZMENA!!!

   Púť do Mariapocsu – sobota 12.10.2013, bude účastný aj vladyka Milan Lach, pomocný prešovský biskup. Cestovné 10 eur, deti 5 eur. Prihlásiť sa je potrebné záväzne do 5. októbra!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO