ROZHANOVCE 30.9. – 6.10.2019

Pondelok 30. 9. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. *ZBP a ochrana rod. Forgáčovej

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

 

9:00

sv. spoveď chorých

Utorok 1. 10.

– odporúčaný sviatok

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Streda 2. 10. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. + z rod. Balážovej

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Štvrtok 3. 10. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. + Ida Kelnerová

18:00

sv. lit.

Piatok 4. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITUGIA

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. *ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit.

ZMENA!!!

Sobota 5. 10. Svätá mučenica Charitína. + Alžbeta Sepešiová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 6. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

*ZBP Martin Dembický

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 30.9. – 6.10.2019

Pondelok 30. 9. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. *ZBP Marta s rod.

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

 

14:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď v cerkvi

Štvrtok 3. 10. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. + z rod. Lechmanovej, Sučkovej

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 6. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

*ZBP Daniela Pachingerová, 18.r

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 30.9. – 6.10.2019

Nedeľa 6. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

*za veriacich

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

8:00

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO