ROZHANOVCE 31.10. – 6.11.2016

Pondelok 31. 10.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup.

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. A svätý mučeník Epimach.

+ Margita Vadasová

17:30 sv. lit.

– spoveď  pred a po sv. liturgií

Utorok 1. 11.

– Štátny sviatok

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

zádušná sv. liturgia

11:00 sv. lit.

– po liturgii parastas s hramotami na cintoríne

Streda 2. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

PAMIATKA ZOSNULÝCH.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

*ZBP Peter a Marta

17:30 sv. lit.

– spoveď pred a po sv. lit.

– po sv. lit. sa pôjdeme na cintorín pomodliť

Štvrtok 3. 11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde + Valéria

17:30 sv. lit.

9:00 – spoveď chorých

– spoveď pred a po sv. liturgií

Piatok 4. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. + Marta Mikušková

17:30 sv. lit.

– spoveď pred a po sv. liturgií

Sobota 5. 11.

 

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. + Radovan a Vincent

7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

Nedeľa 6. 11.

– ZBIERKA NA MISIE

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Mária Líšková

11:00 sv. lit.

Podmienky získania čiastočných odpustkov

 

ČIŽATICE 31.10. – 6.11.2016

Utorok 1. 11.

– Štátny sviatok

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

zádušná sv. liturgia

 

 

9:00 sv. lit.

– panychída s hramotami pri kríži 

Streda 2. 11.

 

PAMIATKA ZOSNULÝCH.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

*ZBP Táňa, Alexander

16:00 sv. lit.

13:30 – spoveď chorých

14:30 – spoveď pred sv. liturgiou

Piatok 4. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. + Štefan Kristan

(o. Marek Jeník)

17:30 ZMENA!!!

Nedeľa 6. 11.

– ZBIERKA NA MISIE

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Ľudmila Ďurková

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 31.10. – 6.11.2016

Pondelok 31. 10.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup.

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. A svätý mučeník Epimach.

zádušná sv. liturgia

16:00 sv. lit.

15:30 – spoveď pred sv. liturgiou

– po liturgii panychída s hramotami

Nedeľa 6. 11.

– ZBIERKA NA MISIE

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

*Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO