ROZHANOVCE 31.10.-6.11.2022

Pondelok 31. 10.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Teodor Romža

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. A svätý mučeník Epimach.

*ZBP Marta a Anton

17:30

sv. lit.

– spoveď pred a po sv. lit.

Utorok 1. 11.

– štátny sviatok všetkých svätých

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. +Zádušná liturgia

10:00

sv. lit.

– panychída hramoty na cintoríne

Streda 2. 11. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. + z rod. Forgáčovej, Tchúrovej, za +Michal Kováč

7:30

sv. lit.

– panychída

Štvrtok 3. 11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. + Ladislav Iglaj
NEBUDE!!!
Prvý Piatok 4.11.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. + z rod. Balážovej

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

adorácia, spoveď v cerkvi

Sobota 5. 11. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Nedeľa 6. 11. 22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Jozef, Helena s rod.

10:00

sv. lit.

Podmienky získania čiastočných odpustkov po dobu 8.dní: 1. Úmysel získať odpustky čiastočné alebo plnomocné. 2. Stav milosti posväcujúcej, sv. spoveď. 3. Účasť na sv. liturgií a sv. prijímanie. 4. Modlitba za sv. Otca Verím, Otče náš alebo nejaká iná. 5. Navštíviť cintorín alebo miesto kde sú pochovaní zomrelí.

Pre získania plno mocných odpustkov je potrebné

mať rozhodnutie zriecť sa akejkoľvek náklonnosti ku hriechu aj k ľahkému. Tieto plnomocné alebo čiastočne odpustky môžeme získať po dobu jednej oktávi teda ôsmich dní. Jednotlivé podmienky nemusím splniť naraz v jeden deň, ale aby som ich získal, treba ich stihnúť v dobe ôsmich dní np. vyspovedať sa môžem aj na ôsmi deň, ak som splnil ostatne podmienky, získal som odpustky. Maximálne ich môžeme získať až osem krát. Ak sa nám nepodarí získať plnomocné odpustky, môžeme získať aspoň čiastočné.

Poznámka: Vo sv. spovedi sa odpúšťajú hriechy ale nie tresty. Tresty za hriechy si môže človek odpykať počas svojho života tu na zemi nejakou chorobou alebo krížom, alebo v očistci. Odpustkami sa nám neodpúšťajú hriechy.        Enchiridión, Vatikánska príručka

 

ČIŽATICE 31.10.-6.11.2022

Pondelok 31. 10.

– odporúčaný sviatok

Blažený hieromučeník Teodor Romža.

10:00 – spoveď chorých

Utorok 1. 11. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. + zádušná liturgia

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

– panychída hramoty pri kríži

 

17:00

adorácia, spoveď v cerkvi

Štvrtok 3. 11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. + z rod. Lechmanovej, Tkáčovej, Tresovej, Kurayovej

 (o. Marek)

17:00

sv. lit.

Sobota 5. 11. Udeľovanie svätého tajomstvá krstu, myropomozania a Eucharistie o 10:00 (o. Marek Jeník)
Nedeľa 6. 11. 22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 31.10.-6.11.2022

Utorok 1. 11.

– štátny sviatok všetkých svätých

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. +zádušná liturgia

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

 

10:15

sv. spoveď

Nedeľa  6. 11. 22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

*úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

 

10:15

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO