ROZHANOVCE 31.12.2012 – 6.1.2013

Pondelok 31.12. Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista

Úmysel kňaza

11:00

– po lit. ďakovný akatyst

23:30 

– Eucharistická pobožnosť s požehnaním do nového roka

Utorok 1.1.2013

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

* za veriacich farnosti

11:00

– sv. lit. Bazila Veľkého

Streda 2.1. Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

Úmysel kňaza

17:30

Štvrtok 3.1. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

*ZBP Anna, narodeniny

17:30

Piatok 4.1.

– voľnica

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.

*ZBP Andrej a Mária Mazákoví

17:30

– spoveď po sv. liturgií

Sobota 5.1. Nedeľa pred Osvietením. 28. nedeľa po Päťdesiatnici. Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika.

*ZBP Anna Bobovičová, životné jubileum

8:00

Nedeľa 6.1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Ľudmila Fedorová, životné jubileum

11:00

– sv. lit. Bazila Veľkého

– Veľké svätenie vody

   Náš chrám upratovala p. Katonová, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Mirekovú a Danku Rudišinovú.

   Na budúcu nedeľu na sviatok Bohozjavenia „Epifánie“ 6. januára po sv. liturgií budem s kantormi chodiť svätiť príbytky. Kto chce nechať si posvätiť príbytok, prosím, nech sa príde zapísať do sakristie, nech uvedie meno, adresu a tel. číslo.

 

ČIŽATICE 31.12.2012 – 6.1.2013

Pondelok 31.12. Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

8:00

Utorok 1.1.2013

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey. Úmysel kňaza

8:00

Piatok 4.1.

– voľnica

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. Úmysel kňaza

16:00

Nedeľa 6.1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Andrej

8:00

   V piatok  je voľnica.

   Na budúcu nedeľu na sviatok Bohozjavenia „Epifánie“ 6. januára po sv. liturgií budem s miništrantami chodiť svätiť príbytky. Kto chce nechať si posvätiť príbytok, prosím, nech sa príde zapísať do sakristie, nech uvedie meno, adresu a tel. číslo.

 

VAJKOVCE 31.12.2012 – 6.1.2013

 

Pondelok 31.12. Naša prepodobná matka Melánia Rímska.

Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista

Úmysel kňaza

9:30

– Ďakovný akatyst

Utorok 1.1.2013

– Prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey. Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:30

Nedeľa 6.1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:30

V piatok  je voľnica.

Na budúcu nedeľu na sviatok Bohozjavenia „Epifánie“ 6. januára po sv. liturgií budem chodiť svätiť príbytky. Kto chce nechať si posvätiť príbytok, prosím, nech sa príde zapísať do sakristie, nech uvedie meno, adresu a tel. číslo.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO