ROZHANOVCE 31.12.2018 – 6.1.2019

Pondelok 31. 12. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista + Alžbeta Milan Basaloví

8:00

sv. lit.

– ďakovný akatist po sv. lit.

Utorok 1.1. 2019

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*ZBP Margita Balážová, dobrý úmysel

10:00

sv. lit.

Bazila Veľkého

Streda 2. 1. Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. *Zdravie Michal Brincka

8:00

sv. lit.

Štvrtok 3. 1. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. *ZBP Ladislav a Mária Šulíkoví

17:30

sv. lit.

Piatok 4. 1.

– voľnica

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.
NEBUDE!!!
Sobota 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl + Ladislav

8:00

sv. lit.

Nedeľa 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Michal Košč

10:00

sv. lit.

 

13:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Husnajová, p. Šonková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Tóthovú a p. Horňákovú.

 

ČIŽATICE 31.12.2018 – 6.1.2019

Pondelok 31. 12. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista + Michal, Mária, Alžbeta, Margita

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

Utorok 1.1. 2019

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*vlastný úmysel

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Bazila Veľkého

Nedeľa 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Andrej Hruška

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

V piatok je voľnica, v sobotu zdržanlivosť od mäsa.

 

Posväcovanie príbytkov (vozidiel) v Čižaticiach bude na budúcu nedeľu 13. januára od 13:00 hod.

 

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Kristana Štefana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Jána Lechmana a Rodinu Márie Chovanovej.

 

VAJKOVCE 31.12.2018 – 6.1.2019

Pondelok 31. 12. Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista *vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

9:30

sv. lit.

Utorok 1.1. 2019

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Nedeľa 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

8:15

sv. lit.

 

13:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

V piatok je voľnica, v sobotu zdržanlivosť od mäsa.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO