ROZHANOVCE 31.3. – 6.4.2014

Pondelok 31. 3.

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

Za manželstvá a rodiny, modlitebná reťaz

7:30

– moleben k Bohorodičke

– spoveď po sv. lit

Utorok 1. 4.

Naša prepodobná matka Mária Egyptská.

+ Imrich Bačo, výročná, panychída

17:30

– spoveď po sv. liturgii

Streda 2. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.

*ZBP Regina Lengyelová

17:30

– sv. liturgia VPD

– spoveď po sv. liturgiou

Štvrtok 3. 4.

Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.

* ZBP Ladislav Andrico

17:30

Prvý piatok 4. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley.

* ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Petra a Martu

17:30

– spoveď v cerkvi pred a po liturgii

9:00

–  spoveď chorých

Sobota  5. 4.

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.

*ZBP Stanislav

7:30

Nedeľa 6. 4.

5. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU

Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.

*ZBP Marta Kolaríková, životné jubileum

11:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 31.3. – 6.4.2014

Utorok 1. 4.

Naša prepodobná matka Mária Egyptská.

+ Ján Piskor, s panychídou

16:00

Štvrtok 3. 4.

Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.

+ Anna Cmarová

16:00

14:00 spoveď chorých

15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 6. 4.

5. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU

Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.

* Za zdravie: Silvia, Slavomír, Margita a Božie požehnanie

8:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 31.3. – 6.4.2014

Streda 2. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.

+ Ondrej, Ondrej, Helena, Agnesa, František

16:00

15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 6. 4.

5. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU

Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO