ROZHANOVCE 31.5. – 6.6.2021

Pondelok 31. 5. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.
NEBUDE!!!
Utorok 1. 6. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. + Alžbeta Andricová

7:30

sv. lit.

Streda 2. 6. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. + Iglaj

7:30

sv. lit.

Štvrtok 3. 6.

– sviatok

– Eucharistická pobožnosť

POKLONA TAJOMSTVÁM TELA A KRVI JEŽIŠA KRISTA.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

*ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit. ZMENA!

Piatok 4. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– Stretnutie s deťmi po sv.lit.

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. + Michal a Veronika

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:30

spoveď v cerkvi

Sobota 5. 6. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter. + Mária Batíková

7:30

sv. lit.

Nedeľa 6. 6. 2. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.

*ZBP Ladislav Lukáč, 85 r.

 

*ZBP rod. Ordošovej

8:30

sv. lit.

 

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 31.5. – 6.6.2021

Streda 2. 6. 9:00 – sv. spoveď chorých
Štvrtok 3. 6.

– sviatok

– Eucharistická pobožnosť

POKLONA TAJOMSTVÁM TELA A KRVI JEŽIŠA KRISTA.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

+ Milan Dulina

 (o.Peter)

18:30

sv. lit.

– sv. spoveď po Eucharistickej pobožnosti

Piatok 4. 6. – zdržanlivosť od mäsa
NEBUDE!!!
Nedeľa 6. 6. 2. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.

*ZBP Radoslav Kristan s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 31.5. – 6.6.2021

Sobota 5.6.

s platnosťou na Nedeľu

2. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.

Za veriacich farnosti

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO