ROZHANOVCE 31.8. – 6.9.2020

Pondelok 31. 8. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. + Irena a Marta

7:30

sv. lit.

Utorok 1. 9.

– odporúčaný sviatok

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej + Ladislav Mačanga

7:30

sv. lit.

Streda 2. 9. Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. + Jolana, Vincent, Monika

7:30

sv. lit.

Štvrtok 3. 9. Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist. + manželia Cirbusoví

7:30

sv. lit.

Piatok 4. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + Margita Jurková

17:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 5. 9. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. + z rod. Šagátová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 6.9.

– zbierka pre Libanonských katolíckych veriacich

NEDEĽA 14. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách.

*ZBP Peter a Hedviga s rod.

10:00

sv.lit.

 

ČIŽATICE 31.8. – 6.9.2020

Utorok 1. 9.

– odporúčaný sviatok

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej + Božena Godová

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

17:00

sv. spoveď v cerkvi

Streda 2. 9.

Spoveď chorých od 9:00

Piatok 4. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + Verona Kristanová

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 6. 9.

– zbierka pre Libanonských katolíckych veriacich

NEDEĽA 14. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách.

*ZBP Mária a Marek

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 31.8. – 6.9.2020

Sobota 5. 9.

s platnosťou na nedeľu

NEDEĽA 14. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách.

*ZBP Peter a Katarína

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

 

17:40

sv. spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO