ROZHANOVCE 4. – 10.1.2016

Pondelok 4. 1. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. + Rune

17:30 sv. lit.

Utorok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

+ Mária Bačová

17:30 sv. lit. Bazila Veľkého

Streda 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Michal

11:00 sv. lit.

13:00 posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Štvrtok 7. 1. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. + Ondrej Fajfer

17:30 sv. lit.

Piatok 8. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika. *ZBP Janka

17:30 sv. lit. Bazila Veľkého

Sobota 9. 1. Svätý mučeník Polyeukt. + Mária Bačová

7:30 sv. lit.

Nedeľa 10. 1.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ, NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Svätý prorok Malachiáš.

*ZBP Terézia s deťmi s rodinami

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 4. – 10.1.2016

Utorok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

za veriacich farnosti

16:00 sv. lit.

Streda 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. * zdravie Andrej

9:00 sv. lit.

Nedeľa 10. 1.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ, NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Svätý prorok Malachiáš.

*ZBP Štefan, Barborka, Tamarka a celá rodina

9:00 sv. lit.

14:00posväcovanie príbytkov (vozidiel)

 

VAJKOVCE 4. – 10.1.2016

Utorok 5. 1. Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Streda 6. 1.

– prikázaný sviatok

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. vlastnú úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00 sv. lit.

Nedeľa 10. 1.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PO OSVIETENÍ, NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Svätý prorok Malachiáš.

za veriacich farnosti

7:50 sv. lit.

14:00posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO