ROZHANOVCE 4. – 10.1.2021

Pondelok 4. 1. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. + Anna Kubánová

7:30

sv. lit.

Utorok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa plus pôst (2x občerstviť, 1x do sýta)

Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl + Ondrej Fajfer

17:30

večiereň s lit. Bazila Veľkého

Streda 6. 1.

– prikázaný sviatok

– Veľké svätenie vody

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Ana Žovniová, 1.rok, panychída

10:00

sv. lit.

Štvrtok 7. 1. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. *ZBP Andrej, Michaela, Mária

17:30

sv. lit.

Piatok 8. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika. *ZBP Anna Rybárová s rod.

17:30

sv. lit.

Sobota 9. 1. Sobota po Osvietení.

Svätý mučeník Polyeukt.

+ Monika Nigutová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 10. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.

*ZBP Matúško Jurko

10:00

sv. lit.

OZNAM

Dňa 6. januára, od 12:00 do 18:00 hod., bude stáť pred sákrestiou chrámu bl. Metoda Dominika Trčku nádoba s posvätnou vodou.

Záujemcovia budú môcť prichádzať naberať si vodu z kohútikov na nádobe. Prosím o dodržanie všetkých protipandemických opatrení, to znamená, že si každý naberajúci pred pustením vody z kohútika vydenzifikuje ruky pripravených roztokom. Pre tých, ktorým tento čas nebude vyhovovať, budem vydávať posvätenú vodu na vyžiadanie po telefonickom kontakte.

Na návrh našich vladykov, arc.Cyrila Vasiľa SJ a vladyku Milana Chautura CSsR, budeme môcť toto Veľké svätenie vody zopakovať za prítomnosti veriacich v čase, keď sa situácia upokojí.

Posväcovanie príbytkov sa presúva na veľkonočné obdobie.

Ďakujem za pochopenie,

o. Peter Pacák, administrátor farnosti

 

ČIŽATICE 4. – 10.1.2021

Utorok 5. 1. Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

Pôstná disciplína ako 24.decembra: zdržanlivosť od mäsa plus pôst (2x občerstviť, 1x do sýta)

Streda 6. 1.

– prikázaný sviatok

– Veľké svätenie vody

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Ondrej Hruška

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 10. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.

*ZBP vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

OZNAM

Dňa 6. januára, od 9:30 do 10:30 hod., bude v Čižaticiach pred chrámom Zosnutia Presvätej Bohorodičky stáť nádoba s posvätnou vodou. Pán kurátor bude v tom čase naberať záujemcom vodu do fliaš a iných nádob, pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení.

Na návrh našich vladykov, arc.Cyrila Vasiľa SJ a vladyku Milana Chautura CSsR, sa bude môcť toto Veľké svätenie vody zopakovať za prítomnosti veriacich v čase, keď sa situácia upokojí.

Posväcovanie príbytkov sa presúva na veľkonočné obdobie.

Ďakujem za pochopenie,

o. Peter Pacák, administrátor farnosti

 

VAJKOVCE 4. – 10.1.2021

Utorok 5. 1. Predvečer Osvietenia.

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl

Pôstná disciplína ako 24.decembra: zdržanlivosť od mäsa plus pôst (2x občerstviť, 1x do sýta)

Streda 6. 1.

– prikázaný sviatok

– Veľké svätenie vody

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
NEBUDE!!!
Nedeľa 10. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO