ROZHANOVCE 4. – 10.11.2013

Pondelok 4. 11.

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

*ZBP Valéria a Milan

17:30

Utorok 5. 11.

– detská sv. liturgia

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

*ZBP pravnúčat z rodiny Líškovej: Veronika, Petra, Nina s rodičmi

17:30

Streda 6. 11.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

NEBUDE!!!

Štvrtok 7. 11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.

NEBUDE!!!

Piatok 8. 11.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

*ZBP Lenka Halušková

17:30

Sobota  9. 11.

Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.

+ Peter

7:30

Nedeľa 10. 11.

– zbierka na charitu

25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

*ZBP Janka s rodinou

(o. Marek Jeník)

11:00

 

ČIŽATICE 4. – 10.11.2013

Pondelok 4. 11.

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

+Michal, Valent

16:00

Piatok 8. 11.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

+ Imrich, Margita, Imrich

(o. Marek Jeník)

18:00

Nedeľa 10. 11.

– zbierka na charitu

25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

*za veriacich farnosti

(o. Ján Ducár)

8:00

 

VAJKOVCE 4. – 10.11.2013

Utorok 5. 11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

*Za dobrodincov (PHP)

16:00

Sobota  9. 11.

(Nedeľa)

25. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

*Za dobrodincov (PHP)

18:00

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO