ROZHANOVCE 4. – 10.11.2019

Pondelok 4. 11.

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

+ z rod. Tchúrovej a Forgáčovej

NEBUDE!!!

Utorok 5. 11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

+ Jaroslav

NEBUDE!!!

Streda 6. 11.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

+ Vincent a Radovan

NEBUDE!!!

Štvrtok 7. 11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.

+ Vincent Gazdačko

NEBUDE!!!

Piatok 8. 11.

– odporúčaný sviatok, voľnica

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

*ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Sobota 9.  11.

Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.

*ZBP a poďakovanie za ochranu: rod. Šulová

7:15

sv. lit.

ZMENA!!!

Nedeľa 10. 11.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

*ZBP Anna s rodinou

10:00

sv. lit.

Prijaté intencie v dňoch keď budem odcestovaný, budem slúžiť na duchovných cvičeniach.

 

Náš chrám v tomto týždni upratovali: p. Mrásková, p. Petrušová, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie vychádza na p. Sepešiovú a p. Katónovú.

 

Predplatné časopisov Slovo (16eur) a Misionár (13 eur) na rok 2020.

 

Podmienky získania čiastočných odpustkov po dobu 8 dní

 

ČIŽATICE 4. – 10.11.2019

Utorok 5. 11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

+ Verona Kristanová

(o. Marek Jeník)

13:00

sv. lit.

– pohrebné obrady

Piatok 1. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

SVIATOK VŠETKÝCH SVATÝCH

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 10. 11.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

*za veriacich farnosti

Vypomínka: ZBP rod. Oravcová

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, Rodina Sidorjaková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Vadasovú a Rodinu Pavlovičovú.

 

Predplatné časopisov Slovo (16eur) a Misionár (13 eur) na rok 2020.

 

VAJKOVCE 4. – 10.11.2019

Nedeľa 10. 11.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO