ROZHANOVCE 4. – 10.12.2017

Pondelok 4. 12. Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. + Ladislav a Monika Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Utorok 5. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. + Ondrej, Mária, Ondrej, Jozef Ordošoví

17:30

sv. lit.

Streda 6. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. *ZBP Milan a Anna

17:30

sv. lit.

Štvrtok 7. 12. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. + Mária Basalová

17:30

sv. lit.

Piatok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– detská sv. liturgia

– voľnica, myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Štefan Lengyel

17:30

sv. lit.

Sobota 9. 12. Náš prepodobný otec Patapios. + Mária Basalová (bude odslúžená na inom mieste)
NEBUDE!!!
Nedeľa 10. 12.

NEDEĽA 27.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

*ZBP Janka s rodinou

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Ongaľová, p. Murcková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Jurkovú a p. Pacákovú.

 

ČIŽATICE 4. – 10.12.2017

Streda 6. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

+ z rod. Semanovej a Vadasovej

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– detská sv. liturgia

– voľnica, myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 10. 12.

NEDEĽA 27.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

*ZBP a oslobod. od zlého pre bohuznáme rod.

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rod. Lechmanová Rusnáková, Rod. Jusková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rod. Viktora Kuraya a Rod. Erika Tressu.

 

VAJKOVCE 4. – 10.12.2017

Štvrtok 7. 12.

– myrovanie

Vigília sviatku Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

16:00

sv.lit.

Piatok 8. 12. – prikázaný sviatok, voľnica
Nedeľa 10. 12.

NEDEĽA 27.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

+ Nadežda

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO