ROZHANOVCE 4.-10.12.2023

Pondelok 4. 12. Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. + Milan

17:30

sv. lit.

Utorok 5. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. Vincent Gazdačko

18:00

sv. lit.

Streda 6. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. *ZBP Anton, živ. jub.

17:00

sv. lit.

– návšteva sv. Mikuláša

Štvrtok 7. 12. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. + Imrich Vincent Fink

17:30

sv. lit.

Piatok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– voľnica

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Štefan Lengyel

18:00

sv. lit.

Sobota 9. 12. Náš prepodobný otec Patapios. *na úmysel darcu

7:30

sv. lit.

Nedeľa 10. 12. 28. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA. *ZBP Anton a Henrieta s rod.

Vypomienka: ZBP Monička D., 15r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 4.-10.12.2023

Streda 6. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.
Piatok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– voľnica

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. + Anna Šulíková

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

Nedeľa 10. 12. 28. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA. *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

– návšteva sv. Mikuláša

 

VAJKOVCE 4.-10.12.2023

Streda 6. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.
Piatok 8. 12.

– prikázaný sviatok

– voľnica

– myrovanie

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.
NEBUDE!!!

(ZMENA!)

Nedeľa 10. 12. 28. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA. + Štefan, Magdaléna

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO